Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

MobilWeb Teslim ve İade Kuralları v2

MobilWeb online satılan ürün ve hizmetlerinde aşağıdaki teslim ve iade kuralları uygulanır. Aşağıda ürün ve hizmeti sunacak olan MobilWeb “Firma”, ürün ve hizmeti satın alan “Müşteri” olarak anılır.

Teslim Kuralları:

1. Firma, ürün ve hizmetleri “Dijital İçerik” olarak sunulan ürün ve hizmetlerdendir. Satın alımının tamamlanması ve ücretin ödenmesi ile sipariş kesinleşir. Verilen siparişin teslimatı sipariş formunda belirtilen sürede yapılır. Bu süre aşağıda belirtilen içeriklerin sonuncusunun Firma’ya iletildiği tarih itibari ile 30 günü geçmez. 12 sayfayı geçen büyük çalışmalarda imalat süresine karşılıklı olarak karar verilir.

2. Ürün ve hizmet sunumu için Müşteri’den Logo, Resim, Metin İçeriği, Grafik, Video, Ses vb içerik bekleniyorsa; ürün ve hizmet sunumu son tarihi bu içeriklerin sonuncusunun Firma’ya teslimi ile başlar. Ancak her durumda Müşteri gerekli içerikleri, satın alımı takiben 90 gün içinde sağlamalıdır.

3. Satın almayı takiben 90 gün içinde Müşteri içerikleri sağlamadığı için Firma hizmet üretimine başlayamadı ise, Firma siparişi tek taraflı olarak iptal edip ürün veya hizmet bedelinin %50’sini hizmet zararı bedeli olarak tahsil eder, kalan %50’yi Müşteri’ye iade eder. Eğer Firma sağlanan içeriklerle ürün yada hizmet üretimine başladı ise hiçbir iade yapılmaz. Müşteri 90 gün sonrası %60 ek hizmet bedeli ödeyerek (ve varsa aldığı iadeleri geri ödeyerek) ve eksik içerekleri sağlayarak ürün veya hizmetin tamamlanmasını talep edebilir. Bu durumda toplam ödeme ilk satın alma bedeli artı %60 ek hizmet bedeli tutarıdır. Ancak Müşteri’nin bu hakkı satın alım tarihi itibari ile 1 yıl içinde sona erer.

4. Firma Müşteri’ye sipariş formunda belirtildiği kapsamda Müşteri’nin mevcut websitesindeki Video, Ses, Logo, Resim, Grafik ve Metin içerikleri ile benzer renk ve uyum ile taslak hazırlar. Websitesi olmayan veya olduğu halde Müşteri, görselini ve içerik tedaylarını sağlamak sureti ile kendi ürün ve hizmetinin yaratılmasını isteyebilir. Ancak bu istek her türlü tasarım detayını içermeli ve yazılı ve görsel açıklamalı olarak gönderilmelidir. Telefonla iletilecek tasarım detayları kabul edilmeyecektir. Ürün ve hizmet tamamlandıktan sonraki değişiklik talepleri ayrıca ücrete tabiidir. Websitesi olmayan ve kendi tercihlerini sağlamayan Müşteri’lere Firma taslak ürün veya hizmet sunumu sonrasında, Müşteri’nin onayını takiben website üretimini tamamlar.

5. Firma Müşteri tarafından sağlanmayan Video, Ses, Logo, Resim, Grafik ve Metin içerik geliştirmelerini ücreti karşılığı yapar. Bu imalat ücreti ödenmeden geliştirme çalışması yapılmaz.

6. Müşteri tarafından sağlanacak Video, Ses, Logo, Resim, Grafik ve Metin içerikleri Firma’nın belirlediği şekilde ve sistem üzerinden Firma’ya iletilir. Sistem veri kayıt tarihleri esastır.

7. Müşteri, teslim tarihini takiben 30 gün içinde toplam site yoğunluğunun %20’si oranında düzenleme ve değişiklik talep edilebilir.

İade Kuralları:

1. MobilWeb Ürün ve hizmetlerinin “Dijital İçerik” olması (Müşteri’ye özel hazırlanması, kopyalanabilir içerik, yazılım ve programlar olması) sebebi ile “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” (Resmi Gazete: 27.11.2014/29188) doğrultusunda İptal, İade ve Cayma olanağı sağlanamamaktadır. Satın alma ve sipariş kesindir.

2. İptal ve iade hakkı sadece “Mobil Websitesi Tasarımı Hizmeti” çözümü için Müşteri’nin her türlü Video, Ses, Logo, Resim, Grafik ve Metin içeriğini süresinde sağladığı halde Firma’nın ürün ve hizmeti 30 içinde sunmaması durumunda geçerlidir. Karşılıklı olarak (eposta ile) bir süre değişikliği kabul edilmişse, kabul edilen süre dikkate alınır. Yeni süre 30 günden kısa olamaz.