Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ v2

MADDE 1- TARAFLAR

1.1) SATICI

Ünvani: Olgun Teknoloji Danışmanlık Turizm İnş. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi: İnönü Cad. 97/8 Kozyatağı 34736 İstanbul
Telefon: (0216) 410 5787
Faks: (0216) 410 5770
Email: [email protected]
Vergi Dai. ve No. : Erenköy VD – 6410143993

1.2) MÜŞTERİ

Adı Soyadı: [kullanici-adi]
Şirketi: [fatura-firma-adi]
Adresi: [fatura-adresi]
Telefon: [telefon-no]
Email: [e-posta-adresi]
Vergi Dai. ve No:
T.C. Kimlik No:

MADDE 2- KONU

Isbu sözlesmenin konusu, Müşteri’nin Satıcı’ya ait www.mobilweb.com.tr web sitesinden elektronik ortamda siparisini yaptigi asagida nitelikleri ve satis fiyati belirtilen ürünün satisi ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayili Tüketicilerin Korunmasi Hakkindaki Kanun ve Mesafeli Sözlesmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkinda Yönetmelik hükümleri geregince taraflarin hak ve yükümlülüklerinin saptanmasidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktari, Marka ve Modeli, Rengi, Satis Bedeli (adet ve birim fiyat olarak) aşağıda belirtildigi gibidir.

Ürün ve Hizmetler: [sepet-tutar]

MADDE 4- ÖDEME ŞEKLİ
Web sitesi tasarım ve yapımı hizmetleri bedelinin %50’si peşin olmak üzere bakiye %50’si taksitlendirilebilir. Taksitlere faiz uygulanır. Bu faizler bankanız tarafından belirlenir. Bankanız size kampanyalar dahilinde başka olanaklar sunabilir. Bunlar bankanızın yetkisindedir.

Web sitesi yayın ücretleri aylık olarak her ay üyelik kayıt gününde takip eden ayın yayın ücreti olacak şekilde kredi kartından alınır. Üyelik ücretlerinde kullanılacak kredi kartlarının 3D gerekmeden ödemeye açık  olması gerekmektedir. Tahsil edilememesi durumunda müşteri email adresine yapılacak bir bildirimle bir defa olmak üzere uyarılır. Yeni kart bilgisi sağlanmaması ve ücretin ödenmemesi durumunda yayın durdurulur. Yıllık vb dönemler halinde peşin ön ödeme seçeneği de mevcuttur.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- Müşteri, www.mobilweb.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satis fiyati ve ödeme sekli ile teslimata iliskin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdigini beyan eder.

5.2- Mobil Websitesi Tasarımı ve Hazırlığı.

5.2.1- Web sitesi tasarım ve yapımında Müşteri’nin sağlayacağı Video, Ses, Logo, Resim, Grafik ve Metin vb içerik kullanılır. Bu içerik Müşteri tarafından satın alım tarihi itibari ile 90 gün içinde Satıcı’ya sağlanacak yöntemle yollanmalıdır. Müşteri, içeriğin mevcut normal web sitesinden alınarak kullanılmasını isteyebilir. Satıcı sağlanan içeriğin kalitesinden memnun değilse bunu Müşteri’ye iletir ve Müşteri’nin kararına göre devam eder. Kalitesiz içerik sonucundaki üretimin kalite ve verimliliğinden Müşteri sorumludur. Müşteri grafik Video, Ses, Logo, Resim, Grafik ve Metin vb içeriği istediği yerde hazırlatabilir veya mobilweb.com.tr’den hazırlanmasını isteyebilir. Bu çalışma ayrı bir sözleşmeye tabiidir. Ücreti ayrıca ödenir.

5.2.2- Satın almayı takiben 90 gün içinde Müşteri içerikleri sağlamadığı için Satıcı hizmet üretimine başlayamadı ise, Satıcı siparişi tek taraflı olarak iptal edip ürün veya hizmet bedelinin %50’sini hizmet zararı bedeli olarak tahsil eder, kalan %50’yi Müşteri’ye iade eder. Eğer Satıcı sağlanan içeriklerle ürün yada hizmet üretimine başladı ise hiçbir iade yapılmaz. Müşteri 90 gün sonrası %60 ek hizmet bedeli ödeyerek (ve varsa aldığı iadeleri geri ödeyerek) ve eksik içerekleri sağlayarak ürün veya hizmetin tamamlanmasını talep edebilir. Bu durumda toplam ödeme ilk satın alma bedeli artı %60 ek hizmet bedeli tutarıdır. Ancak Müşteri’nin bu hakkı satın alım tarihi itibari ile 1 yıl içinde sona erer.

5.2.3- Web sitesi tasarım ve imalat süresi 30 gündür. İmalat süresi Müşteri’nin web sitesi yapımı ile ilgili içeriği Satıcı’ya gönderdiği günü takip eden işgünü başlar. 12 sayfadan fazla ve karmaşık web içerikleri durumunda bu süre müşterinin onayı ile uzayabilir.

5.2.4- Satıcı’nın tasarladığı ve imal ettiği mobil web sitesi mevcut güncel cep telefonu, tablet, notebook ve masa üstü bilgisayarların %99’unde çalışacaktır. Ancak Satıcı kontrolünde olmayan, değişen ve gelişen bilgisayar parçaları (hardware), yazılım (software), web tarayıcı (browser), internet veri aktarımı (WiFi, GSM şebekesi, DSL ve Fiber kablo, vb.) sebebi ile görüntülenme garanti süresi veremez. Ancak imalatı yapılan web sitesinin yayına girdiği tarih itibari ile 2 yıl en geçerli olan teknoloji ile yayınlanacağını taahüt eder.

5.2.5- Ürünün tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartinin Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kisilerce haksiz veya hukuka aykiri olarak kullanilmasi nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Müşteri yeni kredi kartı ile ödemesini yapar. Müşteri’nin her hangi bir sebeple ödemesini yapmaması, bankada ödemenin durdurulması durumunda Satıcı sözleşmeden doğan alacağının tahsilatı için kanuni faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacı ile icra takibi başlatma, alacak davası açma ve diğer hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

5.2.6- Satıcı mücbir sebepler veya olaganüstü durumlar nedeni ile sözlesme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparisin iptal edilmesini veya imalat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarindan birini kullanabilir. Müşteri’nin siparisi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine ödediği yöntem veya banka havalesi ile ödenir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla mobilweb.com.tr’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.2.7- İmalatı takiben site yayına girdikten sonra 30 gün süresince site içeriğinin %20’si oranında değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra talep edilecek değişiklikler ve güncellemeler ücrete tabidir. Yıllık bakım ve güncelleme anlaşması satın alınabilir.

5.2.8- Bu web sitesi tasarımı ve imalatı satış sitesinde belirtildiği detaylarda “olduğu gibi” (eng: as is) tasarlanır ve yapılır. Genel ahlaka ve kanunlara aykırı içerik kullanılarak imalat yapılmaz. Telif hakları vb konularında Müşteri sorumludur. Müşteri’nin isteği doğrultusunda hazırlanan ve yayına alınan web sitesi ile ilgili Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Her türlü maddi sorumluluğun üst sınırı sipariş tutarının ödenmiş bölümü kadardır. Bu sorumluluk site yayına girdikten 30 gün sonra yürürlükten kalkar.

5.3- Websitesi internet yayını hizmet.

5.3.1- Websitesi internet yayın hizmeti, Satıcı tarafından tasarımı yapılan websitelerine ve Müşteri’nin kendi websitesini tasarlayacağı mobilweb.com.tr platformunda üretilen websitelerine verilebilir.

5.3.2- Yayın hizmeti ücreti yayın ayından önce ödenmek üzere kredi kartından aylık ödemeler şeklinde veya ücreti yayın döneminden önce ödenmek üzere yıllık ödemeler şeklinde yapılaherbilir.

5.3.3- Ücreti ödenmemiş sitenin içeriği 15 gün korunur, ardından silinir. Bu durumda Müşteri herhangi bir hak iddia edemez.

5.3.4- Asıl websitesinden otomatik yönlendirme ile mobil websitesi sayfalarına erişim verilecektir. Müşteri, asıl websitesindeki web sayfalarına ilgili kodların eklenmesini, server düzeyinde CNAME ve diğer ayarlarını yaptırmaktan sorumludur. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı bilgisi Satıcı tarafından Müşteri’ye sağlanacaktır.

5.3.5- Müşteri, mobil websitesinin erişileceği domain adının tek yetkilisidir. Domain ile ilgili her türlü işlem Müşteri tarafından yapılır.

5.3.6- Müşteri mobil websitesine koyacağı her türlü içerikten tamamen sorumludur. Genel ahlaka aykırı, ırkçılık, din düşmanlığı, her türlü fanatizm, çocuk istismarı, her türlü cinsel içerik, Atatürk’e hakaret, devlete ve devlet büyüklerine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yayını suç teşkil eden içeriklerin yayınlanması yasaktır. Satıcı, bu yöndeki yayınları tesbit ederse yayını bildirimsiz durdurma hakkını saklı tutar.

5.3.7- Mobil websitelerinin yayınında günlük yayınında adil yayın miktarı uygulanmaktadır. Adil yayın miktarı her mobil websitesi için 2000 sayfa gün yayındır. Duyurulan mobil websitesi yayın hizmeti ücreti bu miktardaki günlük sayfa yayını içindir. 2000 sayfadan daha fazla görüntülenme bekleniyorsa, Müşteri bunun için ilave teklif almalı ve anlaşma yapmalıdır.

5.3.8- Müşteri, ister tasarım ve mobilweb websitesi hazırlığı hizmeti alsın; isterse mobil websitesini kendi tasarlayıp yayınlasın; mobil websitesindeki her türlü içerikten, telif hakları konularından tek başına sorumludur. mobilweb.com.tr’nin buradaki görevi sadece mobil websitesi tasarım platformu ve internet yayını için gerekli teknoloji ve altyapıyı sunmaktır.

5.3.9- Mobil websitesi yayınını, kanuni merciler tarafından çeşitli kanunların uygulanması ve/veya mahkemelerin yazılı talebi ile durdurulabilir. mobilweb.com.tr bu durumda taraf yada sorumlu değildir. Müşteri, kanuni makamlara gerekli girişimleri yaparak mobil websitesini tekrar yayına açılmasını talep edebilir.

5.4- Isbu sözlesme, Müşteri tarafindan online olarak kabul edilmesi ile geçerlilik kazanır. Sözleşmeyi kabul etmeden ödeme işlemi tamamlanmaz. Sözleşme konusu ürün yada hizmet imalatı veya teslimatı için ön bilgilendirme sözleşmesinin elektronik ortamda teyid edilmesi ve ürün ve/veya hizmet bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1. MobilWeb Ürün ve hizmetlerinin “Dijital İçerik” olması Müşteri’ye özel hazırlanması, kopyalanabilir içerik, yazılım ve programlar olması sebebi ile “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” (Resmi Gazete: 27.11.2014/29188) doğrultusunda İptal, İade ve Cayma olanağı sağlanamamaktadır. Satın alma ve sipariş kesindir, iptal edilemez ve cayılamaz.
6.2. İptal ve iade hakkı sadece “Mobil Websitesi Tasarımı ve Yapımı Hizmeti” çözümü için Müşteri’nin her türlü Video, Ses, Logo, Resim, Grafik ve Metin vb içeriği süresinde sağladığı halde mücbir sebepler dışında Satıcı’nın ürün ve hizmeti 30 gün içinde sunmaması durumunda geçerlidir. Karşılıklı olarak bu süre değişikliği kabul edilmişse, kabul edilen süre dikkate alınır. Müşteri’nin iptal hakkını kullanması durumunda sipariş bedelinin ödenmiş bölümü Satıcı tarafından Müşteri’ye ödenir ve sipariş sonlandırılır. Bu iptal ve iade hakkı kullanımı sebebi ile herhangi bir tazminat hakkı doğmaz.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Müşteri’nin veya Satıcı’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Mahkemeler yetkilidir.

Tüketici sıfatına haiz olmayan Müşteri’ler için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Yakası Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul ve teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Siparisin gerçeklesmesi ve ödemenin yapılması durumunda Müşteri isbu sözlesmenin tüm kosullarini kabul etmis sayilir. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin bir PDF örneği email ile Müşteri’ye yollanacaktır.

SATICI

Olgun Teknoloji Danışmanlık Turizm İnş. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

MÜŞTERI

[kullanici-adi], [fatura-firma-adi]

Tarih: [tarih]